Kwaterowanie

Działalność hotelowa i krótkotrwałego zakwaterowania zostaje zawieszona do odwołania.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w roku akademickim 2020/2021 w  Domach Studenckich UJ CM
będą mogli mieszkać tylko studenci i doktoranci UJ CM.

 

KWATEROWANIE  STUDENTÓW  NA  ROK  AKADEMICKI  2020/2021

Termin kwaterowania:

od 30.09.2020r. do 06.10.2020r. od godz. 8.00 do godz. 18.00

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KWATEROWANIA W DS „D”

NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

 

 1. Kwaterowanie odbywać się będzie w administracji DS „D” .
 2. Do kwaterowania bezwzględnie muszą się zgłosić osoby zdrowe, bez objawów chorobowych (gorączka, katar, kaszel, duszności, kłopoty w oddychaniu). Osoby, które ze względu na stan zdrowia nie mogą się zgłosić w okresie kwaterowania proszone są o kontakt e-mailowy z administracją w celu ewentualnego przedłużenia skierowania i uzgodnienia innego terminu
  e-mail: akademikd@cm.uj.edu.pl
 1. Po wejściu do Akademika należy zdezynfekować ręce płynem znajdującym się przy wejściu.
 2. Do kwaterowania bezwzględnie należy mieć zasłonięte usta i nos maseczką lub przyłbicą.
 3. Do kwaterowania należy mieć dokument potwierdzający tożsamość, np. dowód osobisty lub paszport oraz swój długopis.
 1. W roku akademickim 2020/2021 od dnia 22.09.2020 r. uruchomiony zostanie
  kolejkowy system rezerwacyjny (rezerwacja godziny kwaterowania):

https://terminarz-akademiki.cm-uj.krakow.pl/schedule.php?sd=2020-09-30&sid=1

          Rezerwację można dokonać tylko w Akademiku, w którym otrzymało się przydział.

           Rezerwacji może dokonać jedynie student, który posiada e-mail w domenie uj.edu.pl.

           Osoby,  które nie posiadają jeszcze takiego e-maila muszą go wygenerować w systemie USOSweb:
           zakładka dla studentów, u dołu strony w lewym panelu AKTYWACJA POCZTY i postępować zgodnie z instrukcją.

 1. Każdy student ma się zgłosić do akademika na 10 minut przed ustaloną godziną kwaterowania
  (w celu sprawnego przepływu kwaterowania będzie oczekiwał na swoją godzinę w holu na recepcji).
  W holu może przebywać jedynie student oczekujący na kwaterowanie.
 1. Obowiązuje bezwzględny zakaz gromadzenia się i tworzenia kolejki oczekujących przed wejściem do Akademika.
 2. W okresie kwaterowania do Akademika mają możliwość wejścia jedynie studenci chcący się zakwaterować lub mieszkańcy Akademika. Obowiązuje całkowity zakaz wstępu do Akademików osób z zewnątrz (rodzina, koledzy, koleżanki).
 3. Zalecamy, aby w miarę możliwości, w celu sprawnego zasiedlenia pokoju w okresie kwaterowania przyjechać do Akademika z niezbędną liczbą bagaży.

 

 
Dokumenty niezbędne przy kwaterowaniu:

 • Dowód Osobisty
 • Legitymacja studencka (nie dotyczy studentów I roku)

 

Każdy mieszkaniec ma obowiązek zapoznania się z poniższymi dokumentami:

 

Przy zakwaterowaniu przed 1.10.2020r. pobierana będzie opłata dobowa za noclegi zgodnie z cennikiem

UJCM, UJ:

 • nocleg w pokoju  2 – os. –   25,00zł/os./dobę
 • nocleg w pokoju  1 – os. –   50,00zł/os./dobę

Pozostałe osoby:

 • nocleg w pokoju  1 – os. –   80,00zł/os./dobę

 

DOKONYWANIE OPŁAT PRZELEWEM BANKOWYM

WPŁATA KAUCJI PRZELEWEM BANKOWYM (2020/2021)
W tytule operacji proszę wpisać swoje dane:
imię, nazwisko i koniecznie dopisać słowo „KAUCJA”.

Wysokość  kaucji dla studentów i doktorantów UJ CM i UJ:

miejsce w pokoju   2 – os. –    550,00zł
miejsce w pokoju   1 – os. – 1 000,00zł

Wysokość  kaucji dla  pozostałych osób

miejsce w pokoju   1 – os. – 1 200,00zł

 

OPŁATA  ZA  AKADEMIK  PRZELEWEM BANKOWYM (2020/2021)

Wysokość  opłaty miesięcznej

UJCM, UJ:

miejsce w pokoju   2 – os. –    550,00zł
miejsce w pokoju   1 – os. – 1 000,00zł

Pozostałe osoby:

miejsce w pokoju   1 – os. – 1 200,00zł

 

Prosimy o dokonywanie wpłat przelewem za akademik

do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

W przypadku zwłoki będą naliczane odsetki.

 

W polu „tytułem wpłaty” proszę  wpisać:

imię, nazwisko, numer pokoju i miesiąc za jaki jest dokonywana wpłata.

KONTO BANKOWE DOMU STUDENCKIEGO „D” ZDS DZM UJCM
UL. RACŁAWICKA 9a W KRAKOWIE

Nazwa i adres odbiorcy:

Uniwersytet Jagielloński
Collegium Medicum
ul. Św. Anny 12
31 – 008 Kraków

Numer konta bankowego DS „D” ZDS DZM UJ CM:

BANK PEKAO S.A.
65  1240  2294  1111  0010  4289  5843

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Wielkość fontu
Kontrast