Bezpłatne badania na COVID-19 dla studentów powracających do akademików po przerwie światecznej

Bezpłatne badania na COVID-19 dla studentów uczelni medycznych

 

UJ CM jest partnerem ogólnopolskiego programu naukowo-badawczego „Szybka wysokoprzepustowa strategia identyfikacji zakażenia SARS-CoV-2 – SONAR” finansowanego przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Adresowany do studentów uczelni medycznych, oferuje bezpłatne wykonanie szybkiego badania molekularnego (RT-PCR) wykrywającego zakażenie COVID-19 z próbki śliny. W pierwszej fazie badanie skierowane jest do studentów UJ CM powracających do domów studenckich po przerwie świątecznej.

 

Aby wziąć udział w badaniu należy:

  • zarejestrować się na stronie https://sonar.teldoc.pl/ (podczas rejestracji przyznany zostanie indywidualny kod QR);
  • odebrać probówkę w punkcie pobrań (ul. Skawińska 8, budynek II Katedry Chorób Wewnętrznych UJ CM, pokój obok wejścia do Laboratorium, czynny 7 i 8 stycznia w godz. 9-12; jeśli liczba chętnych przekroczy 100 osób, w budynku CDK przy ul. Łazarza 16 powstanie drugi punkt);
  • pobrać materiał (ślina) i umieścić w probówce; WAŻNE: probówkę z materiałem do badania należy oddać w punkcie, w którym się ją pobrało.

Wyniki będą dostępne na stronie internetowej w dniu oddania materiału do badania.

Stosowane w programie SONAR testy molekularne MediPAN-2G FAST COVID (Medicofarma) zostały opracowane przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. Realizacja badania wsparta jest nowoczesną platformą IT opracowaną przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN i implementowaną przez Teldoc z Białegostoku.

Zgodnie z założeniami, projekt potrwa do końca lutego 2021. Zakłada wykonanie badania u 500-700 studentów, możliwej jest kilkukrotne wykonanie badania tej samej osoby.

Koordynatorem programu SONAR na UJ CM jest prof. Marek Sanak, do którego należy kierować ewentualne pytania oraz sugestie  – marek.sanak@uj.edu.pl.

Data publikacji: 31.12.2020

PLIKI ZAŁĄCZNIKÓW

 

 

 

 

Pow


Powrót


© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum