Bezpłatne badania na COVID-19 dla studentów powracających do akademików po przerwie światecznej

Bezpłatne badania na COVID-19 dla studentów uczelni medycznych   UJ CM jest partnerem ogólnopolskiego programu naukowo-badawczego „Szybka wysokoprzepustowa strategia identyfikacji zakażenia SARS-CoV-2 – SONAR” finansowanego przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Adresowany do studentów uczelni medycznych, oferuje bezpłatne wykonanie szybkiego badania molekularnego (RT-PCR) wykrywającego zakażenie COVID-19 z próbki śliny. W pierwszej fazie badanie skierowane jest do studentów UJ CM powracających do domów studenckich po przerwie świątecznej.   Aby wziąć udział […]

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum