Zarządzenia i Komunikaty

Informacja w sprawie UCHYLENIA Zarządzenia nr 11/CM Prorektora ds. Collegium Medicum
z 31 marca 2020 r.
o obniżeniu opłat za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Zarządzenie nr 13 Prorektora ds. Collegium Medicum z 15 maja 2020 roku

 

Komunikat w sprawie: konieczności wykwaterowania się z Domów Studenckich UJ CM osób niebędących studentami UJ CM, UJ, studentów kierunku weterynaria UJ-UR, które uzyskały zgodę na zakwaterowanie w Domach Studenckich w ramach wolnych miejsc.

 

Komunikat dla studentów z przydziałem miejsca w Domu Studenckim na rok akademicki 2019/2020
 
W związku z zaistniałą sytuacją będącą konsekwencją pandemii koronawirusa, prosimy o zapoznanie się z poniższym komunikatem.

Osoby, które planują wykwaterować się z obecnie zajmowanego pokoju ( ze względu np. na brak obowiązkowych zajęć/ egzaminów stacjonarnych do końca roku akademickiego 19/20) by dokonały tego w okresie od 25 maja do 30 maja br., zgłaszając ten fakt do Administracji Domu Studenckiego, w którym zamieszkują (tj. w przypadku Domu Studenckiego „D” > ul. Racławicka 9a, tel. (12) 390 88 01, e-mail: akademikd@cm.uj.edu.pl; w przypadku Zespołu Domów Studenckich CM w Prokocimiu > ul. Badurskiego 17, tel. (12) 658 54 27, e-mail: zds@cm-uj.krakow.pl). Niniejsza prośba wynika ze zwiększonej opieki sanitarnej podczas wykwaterowań.

Osoby powracające do Domu Studenckiego (ze względu  np. na obowiązkowe zajęcia/egzaminy stacjonarne),
przez które rozumiemy osoby które wykwaterowały z  Domu Studenckiego w czasie ograniczenia działalności Uczelni, które nadal planują zamieszkać ze współlokatorem, proszone są o kontakt z Administracją Domu Studenckiego w celu podpisania deklaracji dalszego wspólnego zamieszkania.

W terminie od 26 maja do 2 czerwca br. istnieje możliwość przekwaterowania wewnętrznego.
Osoby wyrażające taka chęć zobowiązane są do zgłoszenia ww. zamiaru w Administracji Domu Studenckiego.
Kolejne terminy przekwaterowania wewnętrznego przewiduje się na koniec czerwca.

Wysokość opłat za miejsce w Domu Studenckim określa Zarządzenie nr 3 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 15 marca 2019 roku w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z miejsca w domach studenckich Collegium Medicum – Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przy każdorazowym wejściu do budynku będą sprawdzane karty mieszkańca.

Przez cały okres zamieszkania obowiązuje kategoryczny zakaz wprowadzania osób trzecich na teren Domów Studenckich (odwiedzin, dokwaterowywania itd.).

 


 

Komunikat dla studentów bez przydziału miejsca w Domu Studenckim na rok akademicki 2019/2020

Osoby uczestniczące w stacjonarnych zajęciach obowiązkowych/egzaminach w okresie od 1 czerwca do 30 września 2020 roku, które wykazują potrzebę zamieszkania w Domu Studenckim w ww. okresie zobowiązane są zgłosić ten fakt do Administracji Domu Studenckiego, w którym planują zamieszkać (tj. w przypadku Domu Studenckiego „D” > ul. Racławicka 9a, e-mail: akademikd@cm.uj.edu.pl; w przypadku Zespołu Domów Studenckich CM w Prokocimiu > ul. Badurskiego 17, e-mail: zds@cm-uj.krakow.pl, w terminie do dnia 28 maja br. Po tym terminie potrzebę taką należy zgłaszać nie później niż 3 dni przed planowanym zakwaterowaniem.

Treść zgłoszenia powinna zawierać następujące informacje:

– imię,
– nazwisko,
– wydział,
– kierunek studiów,
– rok studiów,
– okres realizacji stacjonarnych zajęć obowiązkowych/egzaminów,
– numer albumu.

Należy zaznaczyć, że warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest potwierdzenie ww. informacji przez dziekanat.
 

Wysokość opłat za miejsce w:

Domu Studenckim „D” Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum przy ul. Racławickiej 9 a w Krakowie, to:
– 600 zł miesiąc,
– 150 zł tydzień,
– 50 zł doba, kolejne po 20 zł.

Zespole Domów Studenckich CM w Prokocimiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum przy ul. Badurskiego 17 i ul. Badurskiego 15 w Krakowie, to;
– 500 zł miesiąc,
– 125 zł tydzień,
– 50 zł doba, kolejne po 20 zł.

co zostanie określone Zarządzeniem Prorektora ds. Collegium Medicum.

Przez cały okres zamieszkania obowiązuje kategoryczny zakaz wprowadzania osób trzecich na teren Domów Studenckich (odwiedzin, dokwaterowywania itd.). Przy każdorazowym wejściu do budynku będą sprawdzane karty mieszkańca.


Powrót


© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum