Działalność hotelowa i krótkotrwałego zakwaterowania zostaje zawieszona do odwołania.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w roku akademickim 2020/2021 w  Domach Studenckich UJ CM
będą mogli mieszkać tylko studenci i doktoranci UJ CM.


Back


© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum